Oferta dla szkół - proponujemy wprowadzenie nauki gry w tenisa do programu szkoły, jako opcjonalnych zajęć w ramach wychowania fizycznego lub dodatkowych zajęć pozalekcyjnych. (możliwość zorganizowania dojazdów.)